​Frequently Asked Questions

Vragen van algemene aard

 • Wordt ik zelf de huurder van een postbus bij Postverzorging.nl?

  Nee, u wordt niet zelf de huurder van een postbus bij Postverzorging.nl. De voor u bestemde poststukken  liften mee in de totale poststroom welke wij als postverwerkend bedrijf zelf dagelijks in onze postbussen ontvangen.  Op ons depot registreren en sorteren wij deze poststroom en zorgen er voor dat u, in de overeengekomen frequentie over uw eigen poststukken kunt beschikken. 

 • Is een postbusadres wellicht ook voor mij geschikt?

  Onze postadressen zijn in het bijzonder geschikt voor ondernemers, stichtingen, verenigingen en non-profit organisaties die een representatief, betrouwbaar en vast correspondentieadres wensen voor de ontvangst van hun poststukken.  Daarnaast is een postbusadres ook geschikt voor permanent particulier gebruik. Tevens zijn onze postadressen voor een ieder geschikt die tijdelijk of permanent niet beschikt over een postadres in Nederland of hierop - tijdelijk - geen rechtstreekse post van derden kan of wenst te ontvangen. Verder verwijzen wij naar de menukeuze "Doelgroep" waarin enkele praktijkvoorbeelden worden beschreven over klanten welke deel uitmaken van onze buyers persona's.

 • Hoe zorg ik er voor dat er post wordt ontvangen op mijn postadres?

  Vanaf het moment dat wij in onze bevestigingsbrief uw postadressen kenbaar hebben gemaakt - dus na uw aanmelding en betaling voor onze dienst - dient uzelf uw huidige adres om te gaan zetten naar uw nieuwe postadres dat is gekoppeld aan onze postbus. Dit kunt u doen door te inventariseren van wie u doorgaans post kunt verwachten. Denk daarbij aan officiele instanties zoals bijvoorbeeld uw Gemeente, de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst maar ook aan uw hypotheekverstrekker, de verzekeringsmaatschappijen waarbij u een polis hebt lopen, uw bankinstelling en indien van toepassing uw beroepsvereniging of vakbond. Vanzelfsprekend mogen ook uw familie, vrienden en kennissen, collega's of relaties niet in uw inventarisatie ontbreken. Vervolgens brengt u de geinventariseerde instanties en personen op uw lijst schriftelijk of persoonlijk op de hoogte van uw nieuwe postbusadres. Tevens raden wij aan om uw nieuwe postadres ook actief te gebruiken in uw uitgaande e-mailberichten en al uw andere vormen van correspondentie zoals uw website en briefpapier, visitekaartjes en enveloppen etc. Het tweede postadres dat u eveneens van ons ontvangt is met name bestemd voor de ontvangst van uw postpakketten. Bij uw aankopen of bestellingen kunt u dit tweede adres als afleveradres opnemen.

 • Wat wordt er bedoeld met het doorzenden van poststukken?

  De poststukken die wij voor u op ons depot sorteren uit onze dagelijkse poststroom zenden we periodiek aan u door. Bij het  doorzenden via een verzamelenveloppe gebruiken wij uitsluitend passende enveloppen van goede kwaliteit. Indien een verzending dat vereist wordt er gekozen voor een enveloppe die is voorzien van een stevige kartonnen rug. Een dergelijke enveloppe kan bij toepassing van het grootste foraat dat ons ter beschikking staat, maximaal 10 tot 15 brieven van gewoon formaat bevatten. Bij digitale verzending worden uw poststukken op een hoogkwalitatieve wijze op minimaal 300 dpi door ons gedigitaliseerd naar een bestand in pdf-formaat. Zo garanderen wij een altijd duidelijk leesbaar digitaal bestand.

 • Hoe kwetsbaar is digitale verzending van poststukken bij Postverzorging.nl?

Digitale bestanden die wij aan u per email verzenden worden desgewenst door ons voorzien van een standaard wachtwoordprotectie. Voor klanten met privacy gevoelige of confidentiele poststukken kan tegen een kleine meerprijs gebruik worden gemaakt van een 256 bit EAS Crypt oplossing. Bij digitale verzending via WhatsApp laten we encryptie achterwege omdat deze applicatie zelf voorziet in het verzenden van berichten welke voorzien zijn van encryptie.

 • Kan ik mijn postpakketten ook door u laten ontvangen en vervolgens naar mijn woonadres laten doorzenden?

  Ook uw postpakketten nemen we voor u in ontvangst. Omdat niet alle pakketbezorgers kunnen afleveren op een postbusadres waarop PostNL een monopolie heeft, stellen wij u als tweede adres het depotadres van ons bedrijf ter beschikking. Dit adres kunt u gebruiken als afleveradres voor uw pakketten, ongeacht door welke pakketdienst het pakket wordt bezorgd. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw postpakket naar uw woon- of verblijfadres wordt doorgestuurd.  Voor een bestemming buiten de Europese Unie verzorgen wij eveneens de douaneformaliteiten. Het tarief voor deze handeling verrekenen wij uiteraard met het batig saldo op uw Prepaid Account.

 • Kan ik mijn poststukken ook persoonlijk bij u komen afhalen vanaf uw depot?

  Nee, het persoonlijk afhalen van uw poststukken is helaas niet mogelijk. Wij bieden slechts een doorzendservice (via de post of digitaal) voor uw post aan. Om privacy redenen geven we nooit poststukken rechtstreeks aan wie dan ook af.  Wel kunnen wij in uiterste nood een spoedverzending voor u verzorgen. We maken daarbij gebruik van een koeriersdienst of verzorgen binnen Nederland zelf het transport. Daar zijn uiteraard extra kosten aan verbonden. Daarom doen we dit altijd in overleg met u.

 • In welke frequentie kan ik mijn post laten doorzenden?

  Wij bieden u meerdere mogelijkheden waarin wij de voor u ontvangen poststukken doorsturen. Bij een digitale verzending - per email of WhatsApp - geldt altijd een verzending van uw gedigitaliseerde post binnen 24 uur nadat wij het betreffende poststuk hebben ontvangen op ons depot. De minimaal te kiezen frequentie bij doorzending van post via een verzamelenveloppe bedraagt 1 x per 2 weken, mits er  uiteraard post voor u ontvangen is. Wij verzenden dan alternerend op de woensdag. De overige frequenties waar u bij uw aanmelding uit kunt kiezen zijn:
  2 x per week. (verzenddagen: dinsdag en vrijdag)
  1 x week (verzenddag: elke donderdag) en natuurlijk
  de dagelijkse verzending. (binnen 24 uur op de post na ontvangst op ons depot).

 • Naar welke bestemmingen kan ik mijn poststukken laten doorzenden?

  Wij verzenden standaard via PostNL. Dit postbedrijf heeft door haar internationale netwerk een wereldwijd bereik, waarbij in principe geen landen zijn uitgesloten. Wel is het ene land stabieler en betrouwbaarder in haar postbezorging dan het andere land. Veelal heeft dit te maken met cultuur, corruptie, een onstabiele politieke situatie of een conflict. Indien dit aan de orde is in het land waar u uw poststukken wenst te ontvangen dan kunt u er tegen een meerprijs voor kiezen om een deur tot deur koerier door ons in te laten inschakelen (zoals Fedex of DHL) of indien u beschikt over een stabiele internetverbinding te kiezen voor digitale toezending van uw post.

 • Mijn familie kan toch ook mijn post doorzenden? Waarom dan toch u daarvoor inschakelen?

  Natuurlijk kunt u er voor kiezen om uw post door te laten zenden door uw familie, vrienden of kennissen als u voor langere tijd in het buitenland verblijft. Het daardoor ervaren gemak van die keuze is tegelijkertijd ook een beperking van uw privacy. Immers uw familie, vrienden of bekenden worden hierdoor eveneens deelgenoot in het weten van wie u allemaal post ontvangt. Wilt u uw post digitaal door uw familie, vrienden of bekenden laten verzenden dan wordt uw privacy nog verder ingeperkt. Er bestaat dan een gerede kans dat ook de inhoud van uw post bij hen bekend gaat worden. Door te kiezen voor een postadres bij Postverzorging.nl is uw privacy op geen enkele wijze in het geding. U ontvangt uw post in de door u gewenste frequentie gewoon netjes thuis  toegezonden. Bovendien belast u uw familie of andere bekenden ook niet met de verplichting uw post voor een langere tijd te moeten gaan verzorgen.

 • Hoe deskundig zijn de mensen van Postverzorging.nl?

  De verantwoordelijkheid voor het beheer van de postbusadressen en de verdere postverwerking berust bij Postverzorging.nl bij een persoon die de nodige ervaring heeft mogen opdoen met de eindverantwoordelijkheid over de financiele en facilitaire zaken binnen verschillende overheidsorganisaties. De verantwoordelijkheid over werkzaamheden op het gebied van post en archiefzaken maakten daar eveneens deel van uit. Postverzorging.nl is sinds 2015 actief en bestaat naast de professionele leiding  uit een klein team van bevlogen mensen die door opleiding en ervaring zeer vertrouwd zijn geraakt met de operationele werkzaamheden die plaatsvinden op een moderne postkamer.

 • Wat is de relatie tussen Postverzorging.nl en PostNL?

  Postverzorging.nl maakt op geen enkele wijze deel uit van PostNL en heeft daar ook geen enkele binding mee, met uitzondering van de postbussen die wij noodzakelijkerwijze bij hen huren. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf dat particulieren en bedrijven op gebruikersniveau een betrouwbaar alternatief aanbiedt voor de postbus van PostNL. Voor het doorzenden uw poststukken maken wij als klant wel gebruik van de diensten van PostNL maar we maken eveneens ook gebruik van andere post- en pakketbezorgers.

 • Waarom zou u de keuze voor een postbusadres van Postverzorging.nl gaan maken?

  Ons bedrijf is een gestaag groeiend familiebedrijf met korte lijnen en weinig tot geen overhead. Wij hechten sterk aan een aanpak waarbij onze klanten centraal staan. We hanteren een persoonlijke benadering met onze klantrelaties welke gebaseerd is op vertrouwen.  We geloven in ons eigen kunnen hetgeen zich  dagelijks vertaald in  de geboden kwaliteit van onze werkzaamheden en de integere handelswijze waarbij de privacy van onze klanten hoog in het vaandel staat. Daarnaast zijn wij ook nog eens gewoon de voordeligste aanbieder van een postbusadres in Nedeland. Alle reden dus om u als klant bij ons aan te melden.

Aanmelden en Tarieven

 • Voor welke periode ga ik minimaal een overeenkomst aan?

  U gaat met uw aanmelding een overeenkomst met ons aan welke u op ieder willekeurig moment weer kunt opzeggen.

 • Ben ik ook inschrijfkosten verschuldigd?

  Bij uw aanmelding voor een postadres is een éénmalig bedrag verschuldigd aan inschrijf- en administratiekosten. Deze kosten bedragen € 15,- incl. BTW - (€ 12,40 excl. BTW). Het bedrag is ter dekking van de administratieve lasten om het postadres bij ons te registreren en beschikbaar te stellen.

 • Ben ik, naast de inschrijfkosten, verder nog iets aan u verschuldigd bij de aanmelding?

  Voor de verrekening van onze dienstverlening hanteren wij een Prepaid Account waarop bij vooruitbetaling door u een bedrag van € 50,- wordt gestort. De kosten die wij voor het beheer van uw postadres rekenen en de handelingskosten ten behoeve van de verzending van uw post, verrekenen wij per 4 weken met uw het saldo van uw tegoed. Naast onze eigen tarieven verrekenen wij ook de eventuele portokosten met het saldo op uw Prepaid Account. Het batig saldo blijft in alle gevallen uw eigendom en wordt bij beeindiging van onze dienstverlening ook weer binnen 14 dagen aan u teruggestort.  Click voor de tarieven die wij verrekenen, indien door ons verricht,  op deze link.

 • Welk bedrag ben ik bij aanmelding aan u verschuldigd?

  Naast de vooruitbetaling van het minimale bedrag (€ 50,-) als storting op je Prepaid Account bent u bij aanmelding ook een eenmalige bedrag aan administratie- en inschrijfkosten (€ 15,- incl. BTW) verschuldigd. In totaal betaalt u dan een bedrag van € 65,- (incl. BTW) bij uw aanmelding. Het batig saldo op uw Prepaid Account blijft sowieso altijd jouw eigendom en wordt bij een eventuele beeindiging van de overeenkomst door ons binnen 14 dagen aan u terugbetaald.

Betalen en Verrekenen

 • Wat mag ik van jullie verwachten na inschrijving en betaling?

  Na volledige afronding van je inschrijving en betaling, ontvangt u binnen 24 uur van ons een e-mailbericht, waarin wij in een begeleidende bevestigingsbrief het aan jou toegewezen postbusadres bekend maken. Je ontvangt daarbij ook je Unieke Identificatiecode van ons. In principe kun je vanaf dat moment je postbusadres actief gaan gebruiken. Over het belang van de Unieke Identificatiecode (UID) kun je in de rubriek over ons privacybeleid meer informatie terug vinden.

 • Hoe kan ik een betaling aan u verrichten?

  Indien je een dienst bij ons besteld of je Prepaid saldo via onze website gaat ophogen dan kom je daarmee automatisch in onze betaalmodule terecht. We geven je hierbij de keuze om via IDeal of PayPal je betaling af te ronden. Kies je voor IDeal dan betaal je veilig en vertrouwd via je eigen bankomgeving. Wil je liever zelf een betaling verrichten dan kun je dat doen door een betaaltransactie te verrichten op onze IBAN rekening NL 55 INGB 0006 9519 90, welke overigens ook onder op iedere webpagina van onze website vermeld staat .

 • Welke tarieven hanteert Postverzorging.nl voor haar diensten?

  Zie voor onze actuele tarieven onze webpagina: https://www.postverzorging.nl/c-4534655/tarieven/

 • Wat gebeurt er met mijn post als mijn Prepaid Saldo te laag is?

  Zodra het saldo op je Prepaid Account € 15,- of lager is geworden ontvang je van ons een e-mailbericht met het verzoek je saldo weer op te hogen tot in ieder geval € 50,- Bij ontvangst van je betaling ontvang je een nieuw verrekenoverzicht en continueren wij onze dienstverlening zoals gebruikelijk.

Mocht je betaling echter uit blijven dan ontvang je een 2e betaalverzoek via de e-mail. Indien je door het uitblijven van een betaling uiteindelijk te weinig saldo of geen saldo meer hebt om onze dienstverlening te laten continueren dan betekent dit dat wij een periode van 30 dagen starten waarbij wij je poststukken niet meer door zullen gaan sturen. In deze periode beheren wij je postbus dus nog wel en bewaren we ook je poststukken nog voor je.

Blijft betaling dan nog steeds uit dan sturen wij je een week voor afloop van de 30 dagen periode een allerlaatste betaalverzoek. 
Bij geen opvolging van deze laatste sommatie wordt je postbusadres eenzijdig door ons opgeheven en alle ontvangen en voor je bewaarde post als onbezorgbaar retour gestuurd aan de afzenders.

Geef je wel gehooraan de laatste betalingssommatie en ontvangen we daadwerkelijk de benodigde betaling van je dan worden de voor jou bewaarde poststukken alsnog aan je doorgezonden waarbij ook ons reguliere bewaartarief tot een maximum van € 4,50 aan je wordt doorberekend. Indien er geen post voor je aanwezig is op ons depot gedurende de 30 dagen periode dan brengen we  € 4,50 in rekening als administratiekosten, Uiteraard aanvaarden wij in de bovenstaande situatie geen enkele verantwoordelijkheid voor het staken van het toezenden van je poststukken of aflevering daarvan op een later tijdstip dan met je was overeengekomen dan wel in het uiterste geval van de eenzijdige beeindiging van de overeengekomen overeenkomst.

Postale doorzending van poststukken

 • Hoe vaak kan ik mijn woon of verblijf adres bij jullie laten veranderen?

  Dat kan zo vaak als je wilt en wij brengen je daar in het geheel geen kosten voor in rekening. Wel is bij het doorgeven van een mutatie ook de vermelding van je Uniek Indentificatiecode (UID) nodig. Dit om te voorkomen dat derden ongeautoriseerd je persoons- of verzendgegevens wijzigen.

 • Wanneer kan ik voor de eerste keer post verwachten?

  Nadat jij je relaties op de hoogte hebt gesteld van je nieuwe postbusadres zal Postverzorging.nl  op enig moment post voor je gaan ontvangen. Op dat moment gaan wij ook direct voor je aan de slag.  Afhankelijk van de frequentie waarin jij je poststukken doorgestuurd wenst te krijgen en je gekozen verzendwijze, kun je vervolgens de ontvangst van je post snel tegemoet zien.

 • Betaal ik ook handelingskosten als er geen post voor mij is ontvangen?

  Indien er voor jou geen poststukken zijn ontvangen op je postbusadres, dan zal er uiteraard ook geen toezending van poststukken aan je gaan plaatsvinden en worden er vanzelfsprekend ook geen handelings- en portokosten aan je doorberekend. We berekenen wel gewoon de kosten voor het beheer van je postbusadres.

 • Hoe werkt het postaal doorzenden van mijn poststukken?

  Nadat er post voor je is binnen gekomen op je postbusadres, sturen wij deze post in de afgesproken frequentie aan je door. Minimaal gebeurt dit 1 x per twee weken maar je kunt ook een andere frequentie kiezen. Wij verpakken de poststukken ongeopend (dus in de gesloten originele enveloppen) in een verzamelenveloppe van goede kwaliteit en bij meerdere poststukken voorzien van een stevige kartonnen rug. Deze verzamelenveloppe kan aan maximaal 10 poststukken van normaal formaat plaats bieden. Wij zorgen dat de verzamelenveloppe wordt voorzien van de benodigde porto, waarbij we altijd op zoek zijn naar de voor onze klanten voordeligste verzendwijze. De portokosten brengen net als de handelingskosten voor de verzending, in mindering op het saldo van je Prepaid Account.

 • Hoe zenden jullie poststukken met waardevolle inhoud naar mij toe?

  Indien we vermoeden dat er een poststuk voor je is ontvangen waarvan de inhoud een bepaalde waarde vertegenwoordigd of bijvoorbeeld een bankpas, creditcard of een identiteitsbewijs bevat dan nemen we vooraf altijd via de email contact met je op. Jij kunt dan besluiten of je het poststuk aangetekend en verzekerd naar je toegezonden wilt krijgen of gewoon via de reguliere postverzending in een verzamelenveloppe. Deze werkwijze geldt eveneens voor ontvangen aangetekende post.

 • Ik heb een nieuw e-mailadres. Wat moet ik nu doen?

  Al onze correspondentie met jou als klant, zoals de berichten van onze klantenservice en de saldo-overzichten en natuurlijk als je daarvoor hebt gekozen ook onze digitale doorzendingen van postatukken verloopt via de e-mail. Indien je een nieuw e-mailadres in gebruik heb genomen geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door onder vermelding van je Unieke Identificatiecode (UID). Slechts dan kunnen we een goede dienstverlening aan je blijven garanderen.

Digitale doorzending van poststukken

 • Hoe werkt het digitaal doorzenden van mijn post?

  Nadat er post voor je is binnengekomen op je postbusadres, sturen wij dit binnen 24 uur naar je toe. Met je vooraf gegeven toestemming (tijdens je aanmelding) openen we je poststukken en scannen deze voor je in. Het verkregen digitale bestand voorzien we desgewenst van een wachtwoord en sturen het dan vervolgens naar het door jou opgegeven e-mailadres. Het scannen van je post brengen we per verwerkte pagina volgens het geldende scantarief in rekening op het saldo van je Prepaid Account. Het daadwerkelijk verzenden via de e-mail zit inbegrepen in het scantarief.

 • Kan ik mijn post eerst beoordelen voordat u dat opent om te gaan scannen?

  Wens je eerst je poststukken te beoordelen voor dat wij deze voor je openen dan kun je ervoor kiezen om vooraf een enveloppe-scan door ons te laten maken. Op deze wijze kun je beslissen of een bepaald poststuk wel of niet door ons geopend mag worden. Het tarief dat wij berekenen voor een enveloppe-scan bedraagt € 0,24 excl BTW. Post die ongeopend moet blijven sturen we per verzamelenveloppe naar je toe of bewaren we totdat jij aangeeft dat je de post wilt ontvangen. Voor deze aanvullende handelingen brengen we het daarvoor geldende verzend of bewaartarief bij je in rekening.

 • Ik heb een nieuw e-mailadres. Wat moet ik nu doen?

  Al onze correspondentie met jou als klant, zoals de berichten van onze klantenservice en de vier-wekelijkse verrekenoverzichten en natuurlijk ook onze digitale doorzendingen van postatukken verloopt via de e-mail. Indien je een nieuw e-mailadres in gebruik heb genomen geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door onder vermelding van je Unieke Identificatiecode (UID). Slechts dan kunnen we een goede dienstverlening aan je blijven garanderen.

Afmelden cq Opzeggen

 • Hoe kan ik mij weer afmelden als klant van Postverzorging?

  Het opzeggen van de overeenkomst is op ieder moment - schriftelijk of via de e-mail - mogelijk. Je wordt wel verzocht om je Unieke Identificatiecode te vermelden in bericht van opzegging. We willen er namelijk zeker van zijn dat jijzelf de opzegging verricht en voorkomen dat ongeautoriseerde derden namens jou mutaties aan ons door gaan geven.

De na de opzegging nog binnen komende poststukken sturen we gedurende 28 dagen nog aan je door. Daarna beeindigen we onze dienstverlening definitief en storten dan binnen 14 dagen een aanwezige positieve saldo op je Prepaid Account aan je terug. 

 • Zakelijk Postbusadres

 • Hoeveel kan ik zakelijk bij jullie besparen?

  Om maar met de deur in huis te  vallen: een postbusadres via Postverzorging.nl laat zich op dezelfde professionele wijze tonen als een postbusadres via PostNL. Het enige verschil is de prijs die jij er voor moet betalen.

Bij Postnl huur je tegenwoordig (2020) een postbus voor 264,99 euro per jaar (219,50 excl. BTW). Wil je dat en je gaat je aanmelden dan bedragen de eenmalige inschrijfkosten 49,61 euro (€ 41,- excl. BTW).

Bij Postverzorging.nl lift je mee in de voor ons bestemde poststroom, welke wij als postverwerkend bedrijf ontvangen via onze postbus.  Dat concept bieden we je aan voor slechts € 52,20 per jaar (€ 47,12 excl. BTW) en daarmee zijn we circa  80 procent goedkoper dan Postnl. Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt bij ons € 12,40 (15,- incl. BTW). Ook daarmee valt Postverzorging.nl dus bijna 75 procent voordeliger uit. Heb je dus particulier of zakelijk de behoefte aan een professioneel en betrouwbaar postbusadres dan kun je bij Postverzorging.nl  meteen ruim driekwart  op de reguliere prijs van Postnl besparen. Maar met deze besparing alleen zijn we er nog niet.

Om je poststukken af te gaan halen bij je postbus van Postnl ben je voor een retourtje al gauw zo'n 2 liter aan brandstof kwijt. Je moet daar immers een tijdrovende stadsrit met veel remmen en weer optrekken voor maken of juist in het buitengebied een wat langere afstand naar je postbus voor gaan overbruggen. Met de huidige brandstofprijs voor benzine van circa  € 1,60 per liter ben je daarmee ruim € 3,- kwijt per rit. Over de afschrijving van je auto willen we het daarbij nog niet eens hebben. Per keer kost het ophalen van je post je onderneming ongeveer een half uur aan tijd. Gaan we daarbij bijvoorbeeld uit van het brutoloon van je administratief medewerker (ongeveer € 15,- bruto per uur) dan komt er voor dat half uurtje post ophalen nog zo'n € 7,50 bruto aan kosten bij op. Doe je het zelf dan komt er door je hogere uurtarief nog een factor bij op. Totaal kost het ophalen van je post je ruim € 10,- per keer.

Wij sturen je een verzamelenveloppe met je poststukken voor € 1,90 ( € 2,26 incl BTW) per keer en daar komt een gemiddelde porto bij op van circa € 2,34 per zending (tarief 50 - 100 gram). Totaal kost het je dus bijna € 4,25 om je poststukken via ons in je bezit te krijgen en circa € 10,- bij een postbus van Postnl. Een voordeel van een kleine 60 procent. Bovendien ben je in het geval van dit voorbeeld niet iedere keer je administratief medewerker een half uur kwijt maar kun je deze blijven benutten voor de taak waarvoor je deze specifiek hebt ingehuurd.

Bij onze doorzending via de post heb je, indien je dat wilt, binnen 24 uur je poststukken in het bezit. Bij onze digitale doorzending beschik je al op dezelfde dag over je post. Je ontvangt deze dan op je e-mailadres. Het tarief voor het scannen van je post valt namelijk bij ons ook erg gunstig uit. (€ 0,43 excl BTW/€ 0,52 incl. BTW per gescande pagina). Zo zie je, zonder dat je nog iets hebt verkocht of geleverd, bespaar je al vele honderden euro's per jaar op je postbusadres.

 • Ziet een postbusadres bij jullie er wel professioneel uit?

  Een postbusadres van Postverzorging.nl ziet er net zo professioneel uit als een postbusadres van een postbus bij Postnl. Er zijn echter wel twee kleine verschillen, te weten: Ons bedrijf is gevestigd in Winschoten waar wij ook onze postbussen hebben ondergebracht. Dat betekent dus dat je een postbusadres ontvangt welke in Winschoten staat geregistreerd. Omdat we al onze post na ontvangst aan je door zenden merk je daar zelf niet zoveel van. In feite hadden we met onze diensverlening ook in Timboektoe kunnen zitten. Het tweede verschil merk je wel degelijk en dat is de besparing die je realiseert met een postbusadres van Postverzorging ten opzichte van PostNL. Gemiddeld ben je bij ons een derde van de kosten kwijt die je er bij Postnl voor zou moeten betalen. Je bespaart dus bij ons 60 tot 70 procent op de kosten en dat is natuurlijk goed nieuws hetgeen je als ondernemer toch zeker moet aanspreken!

 • Mag ik een voorbeeld van jullie zakelijke postbusadres bekijken?

  Natuurlijk tonen we je hieronder graag hoe je postbusadres er bij ons uit zal komen te zien.

  Je bedrijfsnaam,
  T.a.v. je eigen naam,
  Postbus xxx,
  9670 AC Winschoten.

 • Is er een verschil t.a.v. andere aanbieders m.b.t het postbusadres?

  Postverzorging biedt je het meest professioneel ogende postbusadres van alle andere aanbieders van een postbusalternatief in Nederland. Bij deze andere aanbieders wordt er vaak nog een verwijzing naar een intern boxnummer in je postbusadres opgenomen. Dat komt - zo vinden wij -  niet erg professioneel over en die extra verwijzing past veelal ook niet goed in de adressenbestanden van je relaties. Kortom: noch vlees, noch vis.

Wij zorgen er voor dat jouw postbusadres ook als een gewoon postbusadres (en dat is het ook) wordt ervaren door al je relaties. Een ander verschil is natuurlijk onze prijsstelling. Nergens kun je voor een vergelijkbare kwaliteit voordeliger terecht dan bij Postverzorging.nl!

 

 • Over ons privacy beleid

 • Hoe gaan jullie om met mijn persoonsgegevens?

  Op onze dienstverlening is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Dit betekent dat wij slechts die persoonsgegevens vastleggen die ten doel hebben om onze dienstverlening ten behoeve van onze klanten uit te kunnen voeren. De door jou beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden door ons dan ook niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar zou zijn met het doel waarvoor jij ze aan ons hebt verstrekt. Wij stellen dan ook nimmer je persoonsgegevens ter beschikking van derden.
  Hier zijn echter wel een aantal uitzonderingen op. Voor het afwikkelen van de uit onze diensten voortvloeiende betalingen en terugstortingen is het nodig dat de bankinstelling over de persoonsgegevens van je kan beschikken die specifiek voor dit doel als relevant zijn aan te merken. Een andere uitzondering betreft de situatie waarbij wij door wettelijke bepalingen worden gedwongen om persoonsgegevens en/of onder ons beheer vallende poststukken af te staan (bijvoorbeeld t.g.v. een gerechtelijke procedure of in geval van surseance van betaling of een faillissement van een zakelijke klant). Ook in het geval van een geschil tussen Postverzorging.nl en een klant kan het nodig zijn om persoonsgegevens aan een derde te verstrekken met als doel om dit geschil op te lossen.

 • Mogen jullie mijn poststukken zomaar openen?

  Nee, wij openen in geen geval zomaar je post. Immers de inhoud van je post gaat ons helemaal niets aan. Gelukkig is dat in het geval van de postale doorzending van je post ook helemaal niet nodig, want die deponeren wij ongeopend in een voor jou bestemde verzamelenveloppe. Echter in het geval van digitale doorzending van je post is het echt noodzakelijk dat wij je poststukken moeten openen om de inhoud voor je te kunnen scannen. Daarom vragen we je vooraf hiervoor je uitdrukkelijke toestemming aan ons te verlenen. Deze belangrijke vraag maakt onderdeel uit van de aanmeldprocedure en dient, indien je digitale doorzending van je poststukken wenst door je beantwoord te worden. Wil je niet dat wij je post gaan openen dan kunnen we je niet op digitale wijze van dienst zijn. Je kunt er overigens altijd op vertrouwen dat wij je poststukken in alle denkbare situaties op een discrete wijze verwerken. Alle medewerkers van Postverzorging.nl voeren hun werkzaamheden beroepsmatig uit en hebben zich allen verplicht om geen informatie aan derden te verstrekken of te verspreiden over zaken hen uit hoofde van hun functie bekend zijn geworden.

 • Hoe wordt ongeautoriseerd gebruik van mijn postbusadres door jullie voorkomen?

  Net als jij zekerheid wilt hebben dat je poststukken bij ons in veilige handen zijn en dat de inhoud daarvan niet naar buiten wordt gebracht, zo willen wij van onze kant ook graag zeker weten dat er geautoriseerd gebruik wordt gemaakt van de postbusadressenn die wij beschikbaar stellen. Daarom hanteren wij een Unieke Identificatiecode (UID), die je nodig hebt om mutaties of aanvullende opdrachten met betrekking tot je postvak of de daaraan gekoppelde verwerking van je post, aan ons door te geven. Zonder vermelding van je UID voeren we, om veiligheidsredenen geen enkele mutatie of aanvullende opdracht uit.

 • Wat is een Unieke Identificatiecode (UID)?

  De Unieke Identificatiecode of afgekort UID is een code die benodigd is om zekerheid te krijgen dat mutaties of opdrachten ook echt in opdracht van jou als geautoriseerde klant plaatsvinden. Onze harde stelregel is dat we zonder het vermelden van de UID geen wijzigingen in de afgesproken dienstverlening voor je doorvoeren. De UID is strikt persoonlijk en wordt door ons aan je verstrekt in een bevestigingsbrief die je ontvangt nadat je volledig bent ingeschreven als nieuwe klant.

 • Wat moet ik doen als ik mijn UID ben kwijt geraakt?

  Indien je niet meer over je IUD beschikt dan is het zorg dat je dit zo spoedig mogelijk aan ons meldt. Om een nieuwe Unieke Identificatiecode te ontvangen vragen we je via de email om een kopie van je identiteitsbewijs of van het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan ons op te sturen, waaruit wij kunnen afleiden dat het werkelijk om jou als geautoriseerde klant gaat. De verzending van deze bescheiden accepteren doen uitsluitend via het e-mailadres dat jij aan ons hebt opgegeven bij je aanmelding als klant of via het laatst bij ons bekende e-mailadres dat je aan ons na een latere wijziging hebt doorgegeven.

 • Is mijn post verzekerd als jullie het aan mij doorzenden?

  Wij maken bij het doorzenden van jouw post gebruik van de diensten van een erkende postvervoerder (meestal Postnl) of indien je dat wenst van een internationaal opererende koeriersdienst. Tijdens dat transport vallen je poststukken onder de verantwoordelijkheid van deze vervoerders. De algemene voorwaarden van deze, voor het vervoer verantwoordelijke carriers, zijn daarmee dan ook van toepassing op jouw postzending.

 • Is mijn post verzekerd als het bij u op het depot aanwezig is?

  Uiteraard is je post verzekerd als wij dat voor je in beheer hebben. Ieder poststuk is tot maximaal € 1,- per stuk verzekerd en een postpakket tot maximaal € 10,- per stuk. De verzekering is van toepassing op poststukken die wij bij direct na de ontvangst op je postbusadres hebben geregistreerd in onze ontvangstadministratie en die bij ons door welke oorzaak dan ook telloor zijn gegaan.

 

Close

 

 

© 2015-2023 Postverzorging.nl - KvK: 64416429

BTW: NL071763788B02

Bank:NL 55 INGB 0006 9519 90

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

WEBWINKELKEURWIDGET

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2018 - 2024 postverzorging | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel